NAJAVA: Izgradnja kapaciteta dionika za pružanje kvalitetnih informacija i provedba informiranja o mogućnostima, pravima i obvezama poslodavaca i mladih/Podrška mladima u izboru karijere sukladno potrebama tržišta rada
  • Objavljeno:
  • 06.02.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Zapošljavanje
Iznosi sredstava €: 2.502.666
Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Instituti, Fakulteti, Ostalo

Cilj:

- povećati informiranost mladih koji pristupaju tržištu rada;

- podići javnu svijest o mogućnostima, pravima i obvezama mladih koje proizlaze iz radnog odnosa i drugih oblika rada;

- povećati broj mladih koji ulaze u zaposlenost ili obrazovanje/usavršavanje;

- poboljšati podršku poslodavcima  i pružateljima obrazovanja u organizaciji kvalitetnih programa učenja na radnom mjestu;

- povećati interes poslodavaca i mladih za mogućnosti stažiranja, naukovanja i pripravništva.

Specifični cilj:

- povećanje dostupnosti i kvalitete javno dostupnih informacija i usluga na tržištu rada, uključujući mjere APZ.

Prihvatljive aktivnosti:

- utvrđivanje strateške utemeljenosti prijedloga standarda zanimanja;

- utvrđivanje sektorske utemeljenosti prijedloga standarda zanimanja;

- utvrđivanje analitičke utemeljenosti  analizom trenutačne i dosadašnje ponude i potražnje za odabranim zanimanjem ili skupinom zanimanja;

- provedba Ankete o standardu zanimanja sukladno Smjernicama za izradu standarda zanimanja;

- obrada podataka prikupljenih Anketom o standardu zanimanja;

- stručno vrednovanje inicijalnog grupiranja kompetencija iz Ankete o standardu zanimanja;

- provjera radne verzije prijedloga standarda zanimanja s praktičarima iz područja kroz fokus grupe;

- verifikacija revidirane radne verzije prijedloga standarda zanimanja;

- izrada finalne verzije prijedloga standarda zanimanja.

Prihvatljivi prijavitelji:

- predlagatelji standarda zanimanja;

- poslodavci;

- ustanove;

- instituti;

- obrazovne ustanove;

- komore, udruge.

Indikativan iznos financijske omotnice: 18.770.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 400.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.000.000,00 HRK.

Indikativni intenzitet potpore je 100%.

Indikativni datum objave natječaja je listopad 2017. godine. Indikativni datum objave rezultata je ožujak 2017. godine. Navedeni datumi isključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.