Najava: Implementacija programa edukativnih aktivnosti; Otvoreni postupak dodjele
  • Objavljeno:
  • 18.01.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Ostalo, Obnovljivi izvori energije, Zaštita prirode i okoliša
Iznosi sredstava €: 6.666.666
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Cilj: Dodjela bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda u svrhu implementacije programa edukativnih aktivnosti u svrhu jačanja svjesnosti o gospodarenju otpadom.

Prihvatljive aktivnosti

Aktivnosti su vezane uz provedbu programa edukativnih aktivnosti podizanja javne svijesti s ciljem smanjenja stvaranja otpada, povećanja odvojenog skupljanja i ponovnog korištenja, nabavu komunalnih vozila za prikupljanje otpada te tehničku pomoć, vidljivost i upravljanje projektom

Prihvatljivi korisnici:

Jedinice lokalne samouprave

Indikativni iznos financijske omotnice iznosi 50.000.000,00  HRK.

Indikativni intenzitet potpore iznosi 85%.

Indikativni datum objave Poziva je 1. kolovoz 2017.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.