Najava: Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja – 2. privremeni poziv (4c1.3); Otvoreni postupak dodjele
  • Objavljeno:
  • 17.01.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Okoliš, Energija, Energetska učinkovitost, Obnovljivi izvori energije
Iznosi sredstava €: 44.000.000
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Fakulteti, Osnovne škole, Srednje škole, Ostalo

Cilj: Smanjenje potrošnje energije u zgradama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja (smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini od najmanje 50% i korištenje obnovljivih izvora energije).

Prihvatljive aktivnosti

Aktivnosti energetske obnove zgrada koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja :

- izrada glavnog projekta energetske obnove

- provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije, horizontalne mjere

- stručni nadzor građenja i projektantski nadzor, koordinator zaštite na radu tijekom građenja

- energetski pregled i energetski certifikat nakon obnove

- upravljanje projektom i administracija

- promidžba i vidljivost projekta

- stručna podrška Partnera

 Prihvatljivi korisnici:

  1. JLP(R)S koje su vlasnici zgrada u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja ili osnivači javnih ustanova koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja u zgradama u vlasništvu te javne ustanove ili JLP(R)S ili RH;
  2. Javne ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja ako su osnovane od strane JLP(R)S ili RH ako su zgrade u kojima obavljaju navedenu djelatnost u njihovom vlasništvu ili u vlasništvu JLP(R)S ili RH

Obavezan Partner je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Sektor za energetsku učinkovitost

Indikativni iznos financijske omotnice iznosi 330.000.000,00 HRK.  Indikativni iznos bespovratnih sredstava  koji se može dodijeliti je 152.000.000,00 HRK  Indikativni intenzitet potpore iznosi do 65%. Indikativni datum objave Poziva je rujan 2017.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.