NAJAVA: Borba protiv diskriminacije – preduvjet za socijalno uključivanje najranjivijih skupina – faza I (Otvoreni postupak/privremeni poziv)
  • Objavljeno:
  • 06.02.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Socijalna uključenost
Iznosi sredstava €: 1.020.000
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Ostalo

Cilj:

-doprinijeti socijalnom uključivanju i suzbijanju diskriminacije na temelju rasnog i etničkog podrijetla, jezika, vjere, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, spola i invaliditeta.


Specifični cilj:

-borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina, i borba protiv svih oblika diskriminacije

Prihvatljive aktivnosti:

-istraživačke, edukacijske, koordinativne, aktivnosti usmjerene prijenosu dobre prakse i stvaranju suradničkih odnosa, medijacijske aktivnosti u zajednici.

Prihvatljivi prijavitelji:

-jedinice lokalne samouprave u suradnji s organizacijama civilnog društva;

-jedinice lokalne samouprave, organizacije civilnog društva.

Indikativan iznos financijske omotnice: 7.650.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,000 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 750.000,00 HRK.

Indikativni intenzitet potpore je 100%.

Indikativni datum objave natječaja je studeni 2017. godine. Indikativni datum objave rezultata je svibanj 2018. godine. Navedeni datumi isključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.