Mjera IV.4. “Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture”
  • Objavljeno:
  • 31.07.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Ostalo
Datum otvaranja natječaja: 31.07.2017.
Rok za prijavu: 01.11.2017.
Iznosi sredstava €: 18.300.000
Prijavitelji: Pravne osobe, Fizičke osobe
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

 Predmet: ulaganja u preradu proizvoda ribarstva i akvakulture.

Prihvatljivi prijavitelji: mala i srednja poduzeća korisnici odobrenog ili registriranog objekta u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla za žive školjkaše i/ili proizvode ribarstva i akvakulture

Prihvatljiva ulaganja su:
– ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju objekata za preradu proizvoda;
– ulaganja u opremanje objekata za preradu proizvoda;
– ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje skladišnih prostora;
– ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju i/ili opremanje objekata za maloprodaju;
– ulaganja u kupnju i/ili opremanje specijaliziranih vozila;
– ulaganja u kupnju opreme za unaprjeđenje uvjeta rada objekata za preradu proizvoda;
– ulaganja u kupnju opreme i/ili sustava za nadzor objekata za preradu proizvoda.

Prihvatljiva ulaganja moraju doprinositi najmanje jednom od sljedećih ciljeva:
– štednji energije ili smanjuju utjecaj na okoliš, uključujući obradu otpada;
– unaprjeđenju sigurnosti, higijeni, zdravstvenih i radnih uvjeta;
– podupiru obradu ulova komercijalne ribe koja ne može biti namijenjena za prehranu ljudi;
– su u vezi sa preradom nusproizvoda nastalih prilikom glavnih aktivnosti prerade;
– su vezi s preradom ekoloških proizvoda akvakulture na temelju članaka 6. i 7. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda i stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 2092/91 (SL L189, 28. 6. 2007.);
– rezultiraju novim ili poboljšanim proizvodima, novim ili poboljšanim procesima, ili novim ili poboljšanim sustavima upravljanja i organizacije.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 18.300.000,00 EUR

Najviši iznos potpore: 7.500.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 1. studenog 2017.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com