Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III UP.01.3.1.01. Otvoreni postupak/privremeni poziv
  • Objavljeno:
  • 13.03.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Mladi, Obrazovanje, Zapošljavanje
Datum otvaranja natječaja: 10.03.2017.
Rok za prijavu: 17.07.2017.
Iznosi sredstava €: 9.792.000
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Udruge poslodavaca, Sindikati, Zadruge, Instituti, Fakulteti, Ostalo, Pravne osobe
Partneri: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Udruge poslodavaca, Sindikati, Zadruge, Instituti, Fakulteti, Ustanove, Ostalo
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Opći cilj: doprinijeti povećanju zapošljivosti najranjivijih skupina na tržištu rada kroz pripremu i provedbu inovativnih lokalnih inicijativa za poticanje zapošljavanja usklađenih s lokalnim potrebama i strateškim prioritetima.

Specifični ciljevi;

Komponenta 1:

1. Omogućiti učinkovitu provedbu županijskih strategija razvoja ljudskih potencijala

Komponenta 2:

1. Omogućiti učinkovitu provedbu županijskih strategija razvoja ljudskih potencijala

2. Osigurati održivo funkcioniranje Lokalnih partnerstava za zapošljavanje

Ciljne skupine Poziva:

Komponenta 1:

– nezaposleni pripadnici ranjivih skupina kako je definirano županijskim strategijama za razvoj ljudskih potencijala

učenici

Komponenta 2:

– nezaposleni pripadnici ranjivih skupina kako je definirano županijskim strategijama za razvoj ljudskih potencijala

– učenici

– zaposlenici institucija članova Lokalnih partnerstava za zapošljavanje

– predstavnici članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje

Prihvatljivi prijavitelji:

Komponenta 1: pravna osoba sa slijedećim pravnim statusom:

- ustanova (npr. škole, Hrvatski zavod za zapošljavanje, ustanove za obrazovanje odraslih, visokoškolske ustanove i ostale ustanove)

- udruga

- trgovačka društva i obrti

- sindikati, udruge sindikata više razine

- udruga poslodavaca, udruga poslodavaca više razine

- Poduzetničko potporne institucije evidentirane u jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture,

- jedinice lokalne i regionalne samouprave

- zadruge

- komore

Komponenta 2: 

- ustanova (npr. škole, Hrvatski zavod za zapošljavanje, ustanove za obrazovanje odraslih, visokoškolske ustanove i ostale ustanove)

- udruga

- poduzetnici (trgovačka društva, obrti)

- sindikati, udruge sindikata više razine

- udruga poslodavaca, udruga poslodavaca više razine

- Poduzetničko potporne institucije evidentirane u jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture,

- jedinice lokalne i regionalne samouprave

- zadruge

- komore

Prihvatljive aktivnosti:

Komponenta 1:

Projekti koji doprinose provedbi Strategija razvoja ljudskih potencijala u svim županijama Republike Hrvatske te gradu Zagrebu. Ukoliko strategije, kao dodatke, imaju Akcijske planove za zapošljavanje usmjerene ka ugroženim skupinama na tržištu rada (na primjer Akcijski planovi za zapošljavanje mladih, Akcijski planovi za zapošljavanje osoba s invaliditetom), podupirat će se i projekti koji su u skladu i s tim relevantnim strateškim dokumentima na regionalnoj razini.

Komponenta 2:

Financirat će se aktivnosti koji doprinose provedbi Strategija razvoja ljudskih potencijala u svim županijama Republike Hrvatske te gradu Zagrebu. Ukoliko strategije, kao dodatke, imaju Akcijske planove za zapošljavanje usmjerene ka ugroženim skupinama na tržištu rada (na primjer Akcijski planovi za zapošljavanje mladih, Akcijski planovi za zapošljavanje osoba s invaliditetom), podupirat će se i projekti koji su u skladu i s tim relevantnim strateškim dokumentima na regionalnoj razini. Također, podupirat će se i aktivnosti usmjerene na daljnje jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje kako bi se osigurala njihova održivost te unaprijedila funkcionalnost i učinkovitost na lokalnim tržištima rada.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 73.440.000,00 HRK

- Komponenta 1: 62.424.000,00 HRK

- Komponenta 2: 11.016.000,00 HRK

Najniža vrijednost potpore:

- Komponenta 1: 400.000,00 HRK

- Komponenta 2: 700.000,00 HRK

Najviša vrijednost potpore:

- Komponenta 1: 1.000.000,00 HRK

- Komponenta 2: 2.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: do 100%

Krajnji rok prijave: 17. srpnja 2017.g.

VAŽNO! IZMJENA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Dana 26. svibnja 2017. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je izmjenu natječajne dokumentacije, kojom se produljuje trajanje Poziva na dostavu projektnih prijedloga do 17. srpnja 2017.g.

VAŽNO!! 16. 06. 2017. objavljene su izmjene i dopune natječajne dokumentacije. Dokument s evidentiranim izmjenama dostupan je za preuzimanje. Uz dokumente s izmjenama, objavljena je i nova unaprijeđena verzija Obrasca 2. Izjava prijavitelja kojeg je također potrebno preuzeti, ispuniti i poslati kao dio Vaše prijave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.