Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za pripremu zalihe infrastrukturnih projekata za Europski fond za regionalni razvoj 2014. – 2020.
  • Objavljeno:
  • 28.04.2015.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Obrazovanje, Znanost i tehnologija
Rok za prijavu: 30.06.2015.

Ispravci i nadopune: Preuzmite datoteku

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje javni poziv za dostavu projektnih prijedloga kako bi se pripremila indikativna lista projekata(zaliha projekata) čija bi se provedba mogla financirati EFRR-a.

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga promijenjen je sukladno usvojenome Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. koji je usvojila Europska komisija u prosincu 2014. godine.

Prihvatljivi prijavitelji su Instituti, Fakulteti. Jedinice lokalne i područne samouprave.

Prihvatljive aktivnosti su izgradnja nove istraživačke infrastrukture, rekonstrukcija i adaptacija postojeće istraživačke infrastrukture, nabava opreme, aktivnosti organizacijske reforme i ulaganje u infrastrukturu.

Od 2011. godine do danas provedeno je pet rokova za dostavu projektnih prijedloga.
Sljedeći rok za dostavu projektnih prijedloga je 30. lipnja 2015. godine.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.

Izvor: http://public.mzos.hr/Default.aspx?art=13765&sec=1933