Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za pripremu zalihe infrastrukturnih projekata za znanstvenu i obrazovnu infrastrukturu za Europski fond za regionalni razvoj 2014. – 2020.
  • Objavljeno:
  • 08.04.2014.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Obrazovanje
Rok za prijavu: 30.06.2014.
Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Instituti, Fakulteti, Srednje škole

Svrha Javnog poziva za prijavu projektnih prijedloga je identifikacija i stvaranje zalihe potencijalnih projekata iz područja znanstveno-istraživačke, tehnološke i obrazovne infrastrukture, čija bi se realizacija mogla financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Prihvatljivi su projektni prijedlozi iz područja čiji je cilj:

  • ZNANSTVENA INFRASTRUKTURA - osiguravanje uvjeta za znanstvenike i poduzetnike za stvaranje i / ili testiranje novih ideja te poticanje suradnje između istraživačkih jedinica i gospodarstva/industrije.
  • OBRAZOVNA INFRASTRUKTURA - osiguravanje bolje kvalitete i dostupnosti usluga obrazovnih ustanova kako bi se bolje integrirali u Europi, odnosno postali prepoznatljivi istraživački i obrazovni centri.

Prihvatljivi prijavitelji su:

  1. Javna tijela (ministarstva i državne agencije),
  2. Lokalna / regionalna samouprava,
  3. Institucije koje Republika Hrvatska financira preko 50%2 (priložiti dokaz) i koje su upisane u Upisnik znanstvenih organizacija izuzev visokih učilišta (javne istraživačke organizacije, javne ustanove, bolnice i sl.),
  4. Sveučilišta, veleučilišta i visoke škole koje Republika Hrvatska financira preko 50%3 (priložiti dokaz) i koje su upisane u Upisnik visokih učilišta,
  5. Znanstveno-tehnološki parkovi,
  6. Srednje strukovne škole.

 

Natječajna dokumentacija