Internacionalizacija poslovanja MSP-ova KK.03.2.1.07 Trajno otvoreni poziv
  • Objavljeno:
  • 29.03.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Poduzetništvo
Datum otvaranja natječaja: 10.05.2017.
Rok za prijavu: 31.12.2017.
Iznosi sredstava €: 5.000.000
Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Predmet: jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Svrha (Cilj): Povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Prihvatljivi prijavitelji: pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.

Prihvatljive aktivnosti: sve aktivnosti moraju biti potrebne za prezentiranje poslovanja poduzetnika na inozemnim tržištima kroz sudjelovanje na međunarodnim sajmovima koji se održavaju u razdoblju provedbe projekta te moraju voditi do ispunjenja rezultata projekta koji pridonose ostvarenju ciljeva Poziva.

Sljedeće kategorije aktivnosti smatraju se prihvatljivima:

- nastupi na međunarodnim sajmovima izvan RH koji imaju najmanje 10 % inozemnih izlagača ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja i koji je isključivo upisan u baze www.expodatabase.com i/ili www.auma.de;

- prezentacije MSP-ova u okviru međunarodnog sajma izvan RH na kojem prijavitelj sudjeluje kao izlagač;

- troškovi istraživanja inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH;

- izrada promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu izvan RH;

- sudjelovanje na b2b poslovnim razgovorima i/ili susretima koji se održavaju u sklopu međunarodnih skupova/sajmova izvan RH;

- informiranje i vidljivost sukladno navedenom u točki 5.6. Informiranje i vidljivost;

- troškovi usluga vanjskog stručnjaka za vođenje projekta.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 37.500.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore:

- srednje poduzeće 65% prihvatljivih troškova;

- mikro poduzeće i malo poduzeće 85% prihvatljivih troškova.

Krajnji rok prijave: 31. prosinca 2017. g.

Poziv je otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava.

I. izmjena natječajne dokumentacije

Dana 03. svibnja 2017. objavljena je I. izmjena natječajne dokumentacije kojom se rok zaprimanja projektnih prijava pomiče na 10. svibnja 2017.

VAŽNO – 2. IZMJENA POZIVA!!!

Dana 3. studenoga 2017. godine objavljena je 2. Izmjena natječajne dokumentacije. Navedena izmjena stupa na snagu i primjenjuje se danom objave. Izmijenjena natječajna dokumentacija dostupan je za preuzimanje.

Originalna natječajna dokumentacija

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.