Građenje reciklažnih dvorišta KK.06.3.1.03 Otvoreni poziv
  • Objavljeno:
  • 29.03.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Okoliš, Ostalo
Datum otvaranja natječaja: 29.03.2017.
Rok za prijavu: 31.12.2018.
Iznosi sredstava €: 19.266.666
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Svrha: doprinos povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalište.

Predmet: građenje reciklažnih dvorišta što uključuje građevinske radove, opremu i nadzor, tehničku pomoć za upravljanje projektom i provedbu informativno – obrazovnih aktivnosti. Ovaj Poziv predviđen je samo za reciklažna dvorišta u smislu čl. 35 ZOGO-a, ne uključujući reciklažna dvorišta-mobilne jedinice.

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave.

Prihvatljive aktivnosti:

- Aktivnosti građenja reciklažnog dvorišta koje uključuju izvedbu građevinskih, strojarskih, elektrotehničkih, obrtničkih i drugih radova (pripremni, zemljani, instalaterski i završni radovi, te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja);

- Aktivnosti vezane uz provođenje postupaka javne nabave radova, usluga i roba za obavljanje poslova reciklažnog dvorišta sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta;

- Aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe reciklažnog dvorišta;

- Aktivnosti vezane uz osiguravanje pristupačnosti reciklažnog dvorišta te razumne prilagodbe infrastrukture osobama s invaliditetom;

- Aktivnosti vezane uz osiguranje dijela za ponovnu uporabu proizvoda u sklopu reciklažnog dvorišta (napomena: izdaci za osiguranje odvojenog dijela za ponovnu uporabu proizvoda prihvatljivi su isključivo ukoliko su obuhvaćeni projektnom dokumentacijom i pravomoćnim aktom na temelju kojeg se može započeti izgradnja reciklažnog dvorišta;

- Stručni nadzor građevinskih radova;

- Projektantski nadzor;

- Usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II);

- Tehnička pomoć za upravljanje projektom (angažiranje tvrtki koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom);

- Informativno-obrazovne aktivnosti vezane za korištenje reciklažnog dvorišta kao što su seminari, radionice, aktivnosti informiranja i izobrazbe klasičnim putem kao i putem društvenih mreža i medija, web aplikacije, leci, plakati, najam prostora i potrebne tehničke opreme za održavanje događanja, organizacija događanja – tisak i priprema materijala, nabava i najam pomagala za provedbu aktivnosti, promidžba događanja s ciljem informiranja i dosega do što većeg broja korisnika/sudionika i sl.;

- Aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 144.500.000,00 HRK

Najniži iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 HRK

Najviši iznos bespovratnih sredstava: 4.500.000,00 HRK

Krajnji rok prijave: 31. prosinca 2018.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.