Financijska potpora za europske nevladine organizacije koje se bave zaštitom okoliša
  • Objavljeno:
  • 06.09.2013.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska
Tema/sektor: Okoliš
Rok za prijavu: 15.10.2013.
Iznosi sredstava €: 9.000.000
Prijavitelji: Udruge

U skladu s prioritetima definiranim programom LIFE+, jedan od glavnih ciljeva programa promicanje je nevladinih organizacija koje se bave zaštitom okoliša na razini Europe. Ovaj poziv usmjeren je na sufinanciranje operativnih troškova nevladinih organizacija na području Europe u skladu s aktivnostima predviđenima za 2014. godinu koje pridonose implementaciji i/ili razvoju europske politike zaštite okoliša. Svrha ovog poziva povećati je sudjelovanje nevladinih organizacija u stvaranju politike zaštite okoliša i implementaciji iste.

Natječajna dokumentacija