5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
  • Objavljeno:
  • 07.08.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Poljoprivreda
Datum otvaranja natječaja: 04.08.2017.
Rok za prijavu: 01.12.2017.
Iznosi sredstava €: 20.000.000
Prijavitelji: Fizičke osobe, Pravne osobe
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Predmet: dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjere 5, tipa operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine, br. 74/2017) za provedbu tipa operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala”.

Svrha: dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima.

Prihvatljivi prijavitelji: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Prihvatljivi troškovi:
– prihvatljivi opći troškovi;
– prihvatljivi materijalni troškovi.

Prihvatljivi opći troškovi:
– troškovi usluga arhitekata, inženjera, konzultanata i sudskog vještaka;
– troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Prihvatljivi materijalni troškovi:
- investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta;
– građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju;
– popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju;
– nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja;
– kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja;
– označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 150.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i korisnik ga podnosi u dvije faze:
- Korisnik podnosi prvi dio zahtjeva za potporu u roku od 2. listopada od 12:00 sati do 1. prosinca 2017. godine do 12:00 sati.. Dokumentacija koju korisnik mora dostaviti/učitati u prvom dijelu zahtjeva za potporu propisana je u Prilogu 1 ovog natječaja;
– Drugi dio zahtjeva za potporu korisnik je dužan podnijeti nakon sklapanja ugovora o financiranju u roku propisanom u točki 7.3. ovog natječaja i ugovorom o financiranju. Dokumentacija koju korisnik mora dostaviti/učitati u drugom dijelu zahtjeva za potporu propisana je u Prilogu 2 ovog natječaja.

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu: prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. listopada 2017.g. od 12:00 sati do 1. prosinca 2017.g. do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 2. listopada 2017.g. od 12:00 sati do 1. prosinca 2017.g. do 12:00 sati.

Rok za podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu: drugi dio zahtjeva za potporu podnosi se na način opisan u prethodnom odlomku, najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju.

VAŽNO! 29. rujna 2017.g. Izmjena natječajne dokumentacije

Upute za korisnike možete preuzeti ovdje.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com