5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
  • Objavljeno:
  • 07.08.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Poljoprivreda
Datum otvaranja natječaja: 04.08.2017.
Rok za prijavu: 02.01.2018.
Iznosi sredstava €: 20.000.000
Prijavitelji: Fizičke osobe, Pravne osobe
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Predmet: dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjere 5, tipa operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine, br. 74/2017) za provedbu tipa operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala”.

Svrha: dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima.

Prihvatljivi prijavitelji: fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Prihvatljivi troškovi:
– prihvatljivi opći troškovi;
– prihvatljivi materijalni troškovi.

Prihvatljivi opći troškovi:
– troškovi usluga arhitekata, inženjera, konzultanata i sudskog vještaka;
– troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.

Prihvatljivi materijalni troškovi:
- investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta;
– građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju;
– popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju;
– nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja;
– kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja;
– označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 150.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i korisnik ga podnosi u dvije faze:
- Korisnik podnosi prvi dio zahtjeva za potporu u roku od 2. listopada od 12:00 sati do 1. prosinca 2017. godine do 12:00 sati.. Dokumentacija koju korisnik mora dostaviti/učitati u prvom dijelu zahtjeva za potporu propisana je u Prilogu 1 ovog natječaja;
– Drugi dio zahtjeva za potporu korisnik je dužan podnijeti nakon sklapanja ugovora o financiranju u roku propisanom u točki 7.3. ovog natječaja i ugovorom o financiranju. Dokumentacija koju korisnik mora dostaviti/učitati u drugom dijelu zahtjeva za potporu propisana je u Prilogu 2 ovog natječaja.

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu: prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. listopada 2017.g. od 12:00 sati do 1. prosinca 2017.g. do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju prvog dijela zahtjeva za potporu počinje teći od 2. listopada 2017.g. od 12:00 sati do 2. siječnja 2018.g. do 12:00 sati.

Rok za podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu: drugi dio zahtjeva za potporu podnosi se na način opisan u prethodnom odlomku, najkasnije u roku od 8 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju.

VAŽNO! 29. rujna 2017.g. Izmjena natječajne dokumentacije

Upute za korisnike možete preuzeti ovdje.

VAŽNO! 28. studenoga 2018.g. II. Izmjena natječajne dokumentacije.

II. Izmjenu natječajne dokumentacije preuzmite ovdje.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com