Što je EU PROJEKTI TRAŽILICA?

EU PROJEKTI TRAŽILICA najnovija je usluga pretraživanja otvorenih i najavljenih natječaja za klijente koju vršimo na tjednoj bazi, a uključuje:

 • Analizu projektne ideje klijenta te provjeru prihvatljivosti klijenta za prijavu na natječaje financirane iz fondova  i programa EU, kao i nacionalnih te drugih natječaja;
 • Održavanje savjetodavnog sastanka s klijentom (predstavljanje provedene analize projektne ideje i mogućnosti klijenta za prijavu na natječaje);
 • Izradu baze strateški važnih projekata klijenta (Project pipeline) na temelju dostavljenih informacija;
 • Praćenje i analizu svih otvorenih natječaja u kojima je klijent potencijalno prihvatljiv prijavitelj te
 • Dostavu informativnih sažetaka o natječajima za koje je klijent prihvatljiv na tjednoj bazi.

Tko može koristiti EU PROJEKTI TRAŽILICU?

EU PROJEKTI TRAŽILICAnamijenjena je širokom spektru organizacija iz svih sektora koji žele pronaći odgovarajući natječaj na koji bi prijavili svoje projekte, a posebice:

 • Malim, srednjim i velikim poduzećima koja planiraju pripremati projekte u budućnosti;
 • Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i tvrtkama u njihovom vlasništvu;
 • Potpornim organizacijama kao što su poduzetnički centri i razvojne agencije;
 • Krovnim organizacijama kao što su komore, savezi i druge organizacije; te
 • Udrugama, medijima i drugim zainteresiranim organizacijama.

Koje su prednosti EU PROJEKTI TRAŽILICE?

Prednosti je mnogo, a za vas smo izdvojili njih nekoliko:

 • Svakodnevno pretraživanje natječaja prema potrebama klijenta
 • Kontinuirana briga o projektnim potrebama klijenta
 • Stručna pomoć prilikom identifikacije strateških projekata
 • Dostava pojašnjenja iz pojedinog natječaja i savjetovanje klijenta
 • Stručna pomoć prilikom donošenja odluke o prijavi na natječaj
 • Ne postoji mogućnost da ne budete informirani o natječaju koji vam je važan

Tko već koristi EU PROJEKTI TRAŽILICU?

Primjeri klijenata za koje smo vršili analizu i koji koriste tražilicu:

 • Hrvatski paraolimpijski odbor
 • Hrvatska agencija za hranu
 • Hrvatski savez zadruga
 • Mikronis d.o.o.
 • Hendal d.o.o.

Želite koristiti EU PROJEKTI TRAŽILICU?

Javite nam se klikom na ovaj link ili putem e-maila!

Povratak na stranicu “O nama”