Pregled aktivnih natječaja

Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Rok za prijavu: 15.12.2017.
Iznosi sredstava €: 20.000.000

Stipendije MZO-a, AMPEU-a i Vlade SAD-a: program Fulbright za akademsku godinu 2018./2019.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Rok za prijavu: 12.05.2017.

Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije za 2017.g.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Rok za prijavu: 31.12.2017.

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2017. godinu

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Rok za prijavu: 31.12.2017.

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu (KK.03.2.2.02)

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Rok za prijavu: 31.12.2017.
Iznosi sredstava €: 15.128.235

Natječaj na temu integracije mladih migranata i izbjeglica

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Srbija, BiH, Crna Gora
Rok za prijavu: 09.01.2017.

Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom (UP.02.2.2.02.)

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Iznosi sredstava €: 12.000.000

Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Rok za prijavu: 31.07.2019.
Iznosi sredstava €: 9.750.000

Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Iznosi sredstava €: 96.730.666