Pregled aktivnih natječaja

Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekata udruga ugovorenih iz programa i fondova Europske unije za 2017.g.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Rok za prijavu: 31.12.2017.

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2017. godinu

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Rok za prijavu: 31.12.2017.

Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu (KK.03.2.2.02)

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Rok za prijavu: 31.12.2017.
Iznosi sredstava €: 15.128.235

Natječaj na temu integracije mladih migranata i izbjeglica

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Srbija, BiH, Crna Gora
Rok za prijavu: 09.01.2017.

Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom (UP.02.2.2.02.)

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Iznosi sredstava €: 12.000.000

Treći poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru Instrumenta za povezivanje Europe – CEF

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: EU 27
Rok za prijavu: 07.02.2017.
Iznosi sredstava €: 1.900.000.000

Poziv na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2017. godinu

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: EU 27, Hrvatska
Rok za prijavu: 04.10.2017.
Iznosi sredstava €: 2.157.100.000

Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Rok za prijavu: 31.07.2019.
Iznosi sredstava €: 9.750.000

Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Rok za prijavu: 31.12.2020.
Iznosi sredstava €: 96.730.666